Matdeckarna: The Farm Shop

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om gårdsbutiker, vilka som handlar där och vad de köper och sedan berätta om detta för andra på engelska.

Genomförande


I uppdraget får eleverna börja med att besöka en gårdsbutik, intervjua ägaren och sammanställa en artikel på engelska som riktar sig till turister på besök i Sverige.

Centralt innehåll


Engelska
Kommunikationens innehåll

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Svenska
Läsa och skriva

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Geografi
Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

Förmågor som tränas


 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (engelska).
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (engelska).
 • Söka information från olika källor och värdera dessa (svenska).
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling (geografi).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
Målet är att skapa en artikel som kan publiceras på webben där du berättar om svenska gårdsbutiker för turister på besök i Sverige. Om du inte har möjlighet att åka och besöka gårdsbutiken kanske du kan hitta information om en butik via webben och intervjua ägaren via chat eller e-post.

 • Leta upp och besök en gårdsbutik som ligger nära och be att få intervjua ägaren.
 • Förbered besöket ordentligt och tänk igenom dina frågor noga.
 • Använd kamratrespons och testa frågorna på någon annan innan du genomför besöket på gårdsbutiken.
 • Ta med kamera och fotografera eller spela in en video som du kan använda när du skapar artikeln i nästa steg och som ska publiceras på webben.

Tips! Du kan skapa frågor utifrån ett specifikt område som du har arbetat med tidigare som till exempel schysst, säker och smart mat.

Skriv din artikel

 • När intervjuerna är klara kan du fortsätta med att översätta och skapa en artikel på engelska där du berättar om svenska gårdsbutiker för turister på besök i Sverige.
 • Avsluta med att publicera ditt arbete på klassens blogg, hemsida eller Facebooksida. Låt även gårdsbutiken ta del av ditt arbete.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hallbarhet-och-energi1/6.-matdeckarna---the-farm-shop---uppgift-i-skolan.pdf
Film om gårdsbutiken: http://www.bondeniskolan.sehttps://www.youtube.com/watch?v=SlmhcHuBiak

Uppföljning och utvärdering


Prata om vilka fördelar det finns med att handla i gårdsbutiker och vad ni har lärt er under uppdraget.


Lektioner med samma tema

Mat och klimat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om matens påverkan på vår miljö samt vilka val man kan göra som konsument för att ta mer hänsyn ...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Schysst, säker och smart mat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om säker, schyst och smart mat samt vilka val man kan göra som konsument för att äta bra mat och...

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Bonden är viktig

Syftet med lektionen är att eleverna får fundera och reflektera kring bondens funktion i samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Klimatsmarta grisar och kor

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om klimatsmarta val och olika djurs påverkan på klimatet.

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Vad gör maten hållbar?

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om några av sakerna som avgör om maten är producerad på ett hållbart sätt eller inte.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Hem och konsument
Tema: Hållbara och smarta matval

Matens ursprung

Syftet med uppgiften är att eleverna får kunskap om vad ursprungsmärkning är och hur märkningen kan hjälpa oss att göra hållbara val.

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Hem och konsument
Tema: Hållbara och smarta matval

Märken för hållbara val

Syftet med den här lektionen är att eleverna ska lära sig om olika livsmedelsmärkningar och hur märkning av mat kan hjälpa oss att göra hållbara val.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Närproducerat i säsong

Syftet med lektionen är att eleverna ska lära sig mer om vad som produceras där de bor och vad som är i säsong.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Vad menas med hållbar mat?

Syftet med den här uppgiften är att eleverna ska börja fundera kring om vad som menas med hållbar och närproducerad mat.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Naturvetenskap, Samhällskunskap
Tema: Hållbara och smarta matval

Gör hållbara val

Syftet med lektionen är att eleverna får reflektera kring olika hållbara val i matbutiken och hemmet.

Årskurs: F-3
Ämne: Hem och konsument, Naturvetenskap, Samhällskunskap
Tema: Hållbara och smarta matval

Släng inte mat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om matsvinn och hur de kan göra för att slänga mindre mat.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Naturvetenskap, Samhällskunskap
Tema: Hållbara och smarta matval

Vad odlas där du bor?

Syftet med lektionen är att eleverna ska lära sig mer vad som produceras där de bor och vad det innebär att äta i säsong.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Naturvetenskap, Samhällskunskap
Tema: Hållbara och smarta matval


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt