Växer i Sverige

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska jordbruksprodukter och hur man kan gruppera växter från jordbruket i olika arter.

Genomförande


I den här uppgiften får eleverna börja med att ge exempel på olika produkter från svenskt jordbruk. Eleverna får sedan välja tre produkter att fördjupa sig i och ta reda på mer om hur och var de växer samt till vad de används. Övningen avslutas med att eleverna sätter sig i mindre grupper och berättar för varandra om sina arbeten.

Centralt innehåll


Svenska
Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.
 • Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.
 • Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Biologi
Natur och samhälle

 • Djurs, växters och andra organismers liv.
 • Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Förmågor som tränas


 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (biologi).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
I den här övningen får du lära dig mer om svenska jordbruksprodukter och hur man kan gruppera växter från jordbruket i olika arter.

Ge exempel på följande produkter från svenska bondgårdar:

 • Spannmål
 • Bär
 • Frukt
 • Grönsaker
 • Rotfrukter

Försök att komma på tre exempel på produkter under varje växt. Gör egna illustrationer till varje produkt du kommer på.

Fördjupning

Välj ut tre av dina produkter och beskriv följande:

 • Till vilka arter hör de produkter du valt att arbeta med?
 • Var odlas de?
 • Hur odlas de?
 • Till vad används de?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-vaxter1/3.-vaxer-i-sverige---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/gardens-vaxter1/3.-vaxter-i-sverige---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om spannmål: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/spannmal/
Fakta om bär: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/rotfrukter1/
Fakta om frukt: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/rotfrukter1/
Fakta om grönsaker: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/vaxter/
Fakta om rotfrukter: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/rotfrukter/
Testa dina kunskaper: http://www.bondeniskolan.se/quiz/

Uppföljning och utvärdering


 • Sätt er i mindre grupper på tre till fyra personer och berätta för varandra om de produkter ni har arbetat med.
 • Arbeta med quiz om växter från svenska bönder.
 • Sätt upp era arbeten på väggarna i klassrummet och prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

Lektioner med samma tema

Säsongen styr

Syftet med lektionen är att eleverna får arbeta med och lära sig mer om hur de olika årstiderna påverkar vad och när svenska bönder kan odla.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Växter och fotosyntes

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om växternas livscykel och fotosyntesens betydelse för växternas liv.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Kemi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Sysslor på åkern

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur bonden sköter sina åkrar och odlingar.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Svenska
Tema: Gårdens växter

Matdeckarna: Så funkar komposten

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Gårdens växter

Matdeckarna: Kompostera mera

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om varför det är bra att kompostera och hur en kompost fungerar.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Gårdens växter

Lär om potatis

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om potatis, en av världens mest populära råvaror, även en av de nyttigaste.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens växter

Lär om vete

Syftet med övningen är att barnen får lära sig om vete som är ett av de vanligaste sädesslagen i Sverige.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Gårdens växter


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt