Växthuset

MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur växthus fungerar och hur växthus används för att producera våra livsmedel.

Genomförande


I den här övningen får eleverna börja med att ta reda på fakta om växthus. I fördjupningen får eleverna med hjälp av en illustration förklara de delar som samverkar för att skapa växthusets mikroklimat. Till övningen hör också ett projekt där eleverna får möjlighet att bygga ett eget miniväxthus och följa utvecklingen från frö till färdig planta. Projektet kan följas upp kontinuerligt genom att eleverna bloggar om växthuset.

Centralt innehåll


Svenska
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program.
 • Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Biologi
Natur och samhälle

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
 • Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment.
 • Planering, utförande och utvärdering

Slöjd

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.
 • Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Förmågor som tränas


 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (biologi).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker (slöjd).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
I den här övningen får du börja ta reda på fakta om växthus.

 • Vilka är de vanligaste jordbruksprodukter som odlas i svenska växthus?
 • Hur förändras odlingssäsongen med växthus?
 • Svenska växthus värms oftast upp med grön energi, vad menas med det?

Fördjupning
Projektarbete - ett eget miniväxthus.

 • Ta hjälp av er slöjdlärare och bygg ett eget miniväxthus.
 • Det finns också billiga miniväxthus att köpa.
 • Bestäm er för vad ni vill odla och följ utvecklingen från frö till färdiga växter.
 • Berätta om ert arbete med växhuset på klassens blogg, hemsida eller facebooksida.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/jord-till-bord/2.-vaxthuset----uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/jord-till-bord/2.-vaxthuset---fordjupning.pdf

Länktips till aktiviteten


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om odling: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/odling/
Testa dina kunskaper: http://www.bondeniskolan.se/quiz/

Uppföljning och utvärdering


Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.


Lektioner med samma tema

I kylen från hagen

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska kött- och mejeriprodukters ursprung och användning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Kretsloppet

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om kretsloppet och hur olika delar är beroende av varandra från hagen till staden.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölkens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mjölkens ursprung och vägen från bondgården till affären.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Historia, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Pannkakor till hela skolan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig att omvandla enheter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Matematik, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matdeckarna: Kampanj för smart skolmat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig hur man kan vara med och påverka i skolan och att alla kan påverka miljön genom de val vi gör som ko...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

I skafferiet från svenska åkrar

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska torrvarors ursprung och användningsområde.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Knöl till mos

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens ursprung och vägen från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Labba med scones

Syftet med lektionen är att eleverna får genomföra en enklare laboration och lära sig mer om några vanliga ingredienser i bakning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Hem och konsument, Kemi, Matematik
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matdeckarna: Din önskematsedel

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om svensk bra mat och hur man kan vara med och påverka i skolan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Samhällskunskap, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens väg till affären

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur det svenska köttet fraktas inom vårt land i jämförelse med om man köper utländskt kött.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Sverigeresan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mat från olika landskap och hur Sveriges sträckning från norr till söder påverkar vad som odl...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur stora skillnader det kan vara i hur långt kött fraktas till våra butiker.

Årskurs: F-3
Ämne: Geografi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Potatisens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens väg från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens resa

Syftet med övningen är att barnen ska lära sig mer om matens kretslopp och matens resa genom stad och land.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölk från svenska gårdar

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om kor och mjölk samt andra mejeriprodukter.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Var kommer maten ifrån?


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt