Växthuset

ÅRSKURS:

4-6
MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur växthus fungerar och hur växthus används för att producera våra livsmedel.

Genomförande


I den här övningen får eleverna börja med att ta reda på fakta om växthus. I fördjupningen får eleverna med hjälp av en illustration förklara de delar som samverkar för att skapa växthusets mikroklimat. Till övningen hör också ett projekt där eleverna får möjlighet att bygga ett eget miniväxthus och följa utvecklingen från frö till färdig planta. Projektet kan följas upp kontinuerligt genom att eleverna bloggar om växthuset.

Centralt innehåll


Svenska
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program.
 • Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Biologi
Natur och samhälle

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter.
 • Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment.
 • Planering, utförande och utvärdering

Slöjd

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.
 • Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Förmågor som tränas


 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (biologi).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker (slöjd).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
I den här övningen får du börja ta reda på fakta om växthus.

 • Vilka är de vanligaste jordbruksprodukter som odlas i svenska växthus?
 • Hur förändras odlingssäsongen med växthus?
 • Svenska växthus värms oftast upp med grön energi, vad menas med det?

Fördjupning
Projektarbete - ett eget miniväxthus.

 • Ta hjälp av er slöjdlärare och bygg ett eget miniväxthus.
 • Det finns också billiga miniväxthus att köpa.
 • Bestäm er för vad ni vill odla och följ utvecklingen från frö till färdiga växter.
 • Berätta om ert arbete med växhuset på klassens blogg, hemsida eller facebooksida.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/jord-till-bord/2.-vaxthuset----uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/jord-till-bord/2.-vaxthuset---fordjupning.pdf

Länktips till aktiviteten


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om odling: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/odling/
Testa dina kunskaper: http://www.bondeniskolan.se/quiz/

Uppföljning och utvärdering


Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.


Lektioner med samma tema

I skafferiet från svenska åkrar

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska torrvarors ursprung och användningsområde.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Jord till bord

Knöl till mos

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens ursprung och vägen från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Jord till bord

Labba med scones

Syftet med lektionen är att eleverna får genomföra en enklare laboration och lära sig mer om några vanliga ingredienser i bakning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Hem och konsument, Kemi, Matematik
Tema: Jord till bord

Schysst, säker och smart mat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om säker, schyst och smart mat samt vilka val man kan göra som konsument för att äta bra mat och...

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Jord till bord

Matdeckarna: Din önskematsedel

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om svensk bra mat och hur man kan vara med och påverka i skolan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Samhällskunskap, Svenska
Tema: Jord till bord

Potatisens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens väg från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Jord till bord


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt