Kretsloppet


I all enkelhet går kretsloppet till så här: Bonden odlar på sin åker, det blir mat till djuren och till oss människor. Djuren äter maten som blir till gödsel (bajs och kiss). Gödseln läggs sen tillbaka i marken och blir näring till jorden och växterna så att det kan växa på nytt och bli mer mat. Så går det runt, runt, i ett kretslopp.

På så sätt hänger det alltså ihop, både växter och djur behöver varandra.

 

© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt