Kretsloppet

MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om kretsloppet och hur olika delar är beroende av varandra från hagen till staden.

Genomförande


I den här övningen får eleverna med hjälp av en serie illustrationer av kretsloppet beskriva hur de olika delarna hänger ihop och är beroende av varandra.  

Centralt innehåll


Svenska
Tala, lyssna och samtala

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.
 • Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation.
 • Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Biologi
Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
 • Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Förmågor som tränas


 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället (biologi).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

 • Beskriv kretsloppet med hjälp av illustrationerna.
 • Hur hänger de olika delarna ihop?

Fördjupning

Fördjupa dig i Hölös miljösäkra kretsloppsanläggning, titta på filmen som finns här:  Länk: Hölös kretsloppsanläggning och arbeta sedan med följande frågor:

 • Vad är problemet med kretsloppet idag?
 • Vad är unikt med kretsloppsanläggningen på Hölö?
 • Har du någon egen idé om hur man kan lösa problemet med kretsloppet?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hage-till-mage/2.-kretsloppet----uppgift-i-skolan1.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hage-till-mage/2.-kretsloppet---fordjupning1.pdf

Länktips till lektionen


Användbara material till lektionen.

Fotosyntesen: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/fotosyntesen/
Kretsloppet: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/kretsloppet/
Kompostering: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/sa-vaxer-det1/kompostering/
Lantbruksfakta: http://www.bondeniskolan.se/lantbruk/fakta-om-det-svenska-lantbruket/

Uppföljning och utvärdering


 • Beskriv kretsloppet genom att rita din egen hage med både människor, växter och djur.
 • Lägg till förklarande texter till dina teckningar.
 • Avsluta med en utställning i klassrummet. Presentera kretsloppet för varandra utifrån era arbeten.
 • Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

Lektioner med samma tema

I kylen från hagen

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska kött- och mejeriprodukters ursprung och användning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölkens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mjölkens ursprung och vägen från bondgården till affären.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Historia, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Pannkakor till hela skolan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig att omvandla enheter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Matematik, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matdeckarna: Kampanj för smart skolmat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig hur man kan vara med och påverka i skolan och att alla kan påverka miljön genom de val vi gör som ko...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

I skafferiet från svenska åkrar

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska torrvarors ursprung och användningsområde.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Växthuset

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur växthus fungerar och hur växthus används för att producera våra livsmedel.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Slöjd, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Knöl till mos

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens ursprung och vägen från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Labba med scones

Syftet med lektionen är att eleverna får genomföra en enklare laboration och lära sig mer om några vanliga ingredienser i bakning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Hem och konsument, Kemi, Matematik
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matdeckarna: Din önskematsedel

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om svensk bra mat och hur man kan vara med och påverka i skolan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Samhällskunskap, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens väg till affären

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur det svenska köttet fraktas inom vårt land i jämförelse med om man köper utländskt kött.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Sverigeresan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mat från olika landskap och hur Sveriges sträckning från norr till söder påverkar vad som odl...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Geografi, Hem och konsument
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur stora skillnader det kan vara i hur långt kött fraktas till våra butiker.

Årskurs: F-3
Ämne: Geografi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Potatisens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens väg från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matens resa

Syftet med övningen är att barnen ska lära sig mer om matens kretslopp och matens resa genom stad och land.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Var kommer maten ifrån?

Mjölk från svenska gårdar

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om kor och mjölk samt andra mejeriprodukter.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Var kommer maten ifrån?

Vad kan vi odla här?

I den här lektionen får eleverna lära sig om vad som odlas eller produceras i olika delar av landet och varför.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi
Tema: Var kommer maten ifrån?

Lär om odling

I den här lektionen får eleverna lära sig mer om odling.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi
Tema: Var kommer maten ifrån?

Matförsörjning nu och i framtiden

Syftet med den här lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur mycket av maten vi äter som är producerad av Sveriges bönder och hur mycket som ä...

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Matematik
Tema: Var kommer maten ifrån?

Nyhetsinslag om lantbruket där ni bor

Syftet med den här lektionen är att eleverna ska få lära sig mer om hur lantbruket ser ut i den egna regionen, vad som passar att producera just där o...

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Svenska
Tema: Var kommer maten ifrån?


© 2022 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt