Matdeckarna i skogen

I samarbete med


Denna övning är framtagen av Skogen i Skolan. Mer information om Skogen i Skolan hittar du på www.skogeniskolan.se

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får fundera över och göra val kring mat som är god och nyttig samt fyller en funktion under utevistelser i skog och natur.

Genomförande


Uppdraget som eleverna får arbeta med går ut på att skapa en riktigt bra matsäck för att klara en heldag i skogen. I fördjupningen får eleverna beräkna kostnaden för sin matsäck och jämföra med priset för en skolmåltid.

Centralt innehåll


NO
Kropp och hälsa

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Idrott och hälsa
Hälsa och livsstil

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Hem- och konsumentkunskap
Mat, måltider och hälsa

 • Måltidens betydelse för gemenskap.

Förmågor som tränas


 • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil (idrott och hälsa).
 • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang (hem- och konsumentkunskap).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan
Arbeta i grupp och planera en riktigt bra matsäck för att klara en hel dag i skogen.

Tänk på att:

 • Ni behöver gott om energi.
 • Ni ska kunna hålla er varma.
 • Använda mat som inte behöver tillagas på plats i skogen.
 • Ta med mat som är nyttig och god.

Motivera varför ni har valt de olika delarna i er matsäck.

Fördjupning
Undersök hur mycket er matsäck skulle kosta per person och jämför med vad en skolmåltid kostar per person i er skola.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/skogen-i-skolan/6.-matdeckarna-i-skogen---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/skogen-i-skolan/6.-matdeckarna-i-skogen---fordjupning.pdf

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen.

Fakta om skogen: http://www.bondeniskolan.se/vaxter1/skog1/
Film om skogen: http://www.bondeniskolan.sehttp://www.youtube.com/watch?v=JcUQJCp3APU

Uppföljning och utvärdering


Prata om måltidens betydelse för gemenskap och samvaro.

Om Skogen i Skolan


Skogen i Skolan är ett nationellt samverkansprogram mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter.

 • Verksamheten bedrivs på skolans villkor och startade 1973.
 • Pedagogiken bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik. För att nå målet om ökad kunskap och ökat intresse för skogen använder Skogen i Skolan utomhuspedagogiken som redskap.
 • Skogen i Skolans främsta uppgift är att på ett allsidigt och balanserat sätt förklara sammanhangen för en ökad förståelse för en av Sveriges viktigaste näringar.
 • Läs mer och beställ Skogen i Skolans pedagogiska verktyg på www.skogeniskolan.se

 


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt