Märken för hållbara val

Syftet med den här lektionen är att eleverna ska lära sig om olika livsmedelsmärkningar och hur märkning av mat kan hjälpa oss att göra hållbara val.

Tillbaka till alla lektioner

I den här uppgiften får eleverna börja med att para ihop olika livsmedelsmärkningar med den typen av varor som man kan hitta respektive märke på. 

Därefter får de välja ett märke och söka information om det på internet. Sedan ska de välja ut två viktiga fakta om märket som de skriver ner.

Hemuppgiften består av att undersöka hemma om det finns matvaror som har någon märkning, och skriva ner vilka märken och på vilka varor som de hittar dessa.

Elevuppgifter

Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format.

 

Hem- och konsumentkunskap
Levnadsvanor

  • Några olika certifieringar och märkningar av livsmedel och andra varor samt deras betydelse.


Geografi
Geografiska förhållanden, mönster och processer

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Hållbar utveckling

  • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Biologi
Natur och miljö

  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Svenska
Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och i söktjänster på internet.