Matens ursprung

Syftet med uppgiften är att eleverna får kunskap om vad ursprungsmärkning är och hur märkningen kan hjälpa oss att göra hållbara val.

Tillbaka till alla lektioner

I den här övningen får eleverna besvara frågor om vilken typ av varor som måste ha information om ursprung och vad det betyder att en vara är ursprungsmärkt med "Från Sverige". Till hjälp kan de använda länkarna som finns under "Länktips till lektionen".

I hemuppgiften får de gå på jakt hemma i köket för att se om de hittar några varor med ursprungsinformation.

Elevuppgifter

Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format.

 

Hem- och konsumentkunskap
Levnadsvanor

  • Några olika certifieringar och märkningar av livsmedel och andra varor samt deras betydelse.


Geografi
Geografiska förhållanden, mönster och processer

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Hållbar utveckling

  • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Biologi
Natur och miljö

  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.