Närproducerat i säsong

Syftet med lektionen är att eleverna ska lära sig mer om vad som produceras där de bor och vad som är i säsong.

Tillbaka till alla lektioner

I den här uppgiften får eleverna hitta på en maträtt med matvaror som produceras där de bor och som är i säsong just nu. Till hjälp har de Bonden i skolans karta och säsongstabell.

Sen ska de göra en affisch med maträtten och skriva en lockande beskrivning som får andra att vilja äta maten.

Övningen avslutas med att eleverna presenterar affischen för resten av klassen.  

Elevuppgifter

Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format.

 

Geografi
Livsmiljöer

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

  • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.

Hållbar utveckling

  • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Svenska
Tala, lyssna och samtala

  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Biologi
Natur och miljö

  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.