Släng mindre mat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om matsvinn och hur de kan göra för att slänga mindre mat.

Tillbaka till alla lektioner

Uppgiften inleds med att eleverna får komma på idéer och tips på hur de kan göra för att slänga mindre mat i matsalen. Utifrån sina idéer får de sen göra en affisch där de uppmanar andra elever i skolmatsalen att slänga mindre mat.

Fördjupningsuppgiften går ut på att eleverna ska prata med personal i skolmatsalen och undersöka hur matsvinnet ser ut i skolan. Till hjälp har de några förslag på frågor som de kan ställa.

Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format.

 

Bild

  •  Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Hem- och konsumentkunskap

  • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

SO

  • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och livsmedel.