Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om matens påverkan på vår miljö samt vilka val man kan göra som konsument för att ta mer hänsyn till miljön.

Genomförande


I inledningen till den här övningen får eleverna lära sig om matens påverkan på miljön generellt. I nästa steg får de värdera olika typer av mat och dess relativa påverkan på miljön. Övningen avslutas med att eleverna skapar en affisch för att redovisa sina resultat.

Centralt innehåll


Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Svenska
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Samhällskunskap
Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Förmågor som tränas


 • Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (hem- och konsumentkunskap).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

Läs mer om mat, klimat och miljö på bondeniskolan.se.

 • Vilka olika faktorer kring maten påverkar klimatet och miljön? 
 • Sök efter information om kött på Bonden i skolan och andra webbsidor. Ta reda på tre typer av kött som vi kan äta och som är ett bra klimatval. Spelar det någon roll från vilket land köttet kommer?

Fördjupning

 • Säker mat – vad innebär det?
 • Vilka risker tar man när man äter mat som inte är ursprungsmärkt?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hage-till-mage/5.-mat-och-klimat---uppgift-i-skolan_20170220.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hage-till-mage/5.-mat-och-klimat---fordjupning1.pdf

Länktips till lektionen


Användbara material till lektionen.

Fakta om schysst mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/schysst-mat/
Fakta om hållbar mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/hallbar-mat/
Fakta om säker mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/saker-mat/
Fakta om smart mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/smart-mat/
Fakta om märkningar: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/livsmedelsmarkning/

Uppföljning och utvärdering


 • Undersök om maten i skolan är ursprungsmärkt och säker.
 • Börja exempelvis med att intervjua personalen i skolköket och fråga om matens märkning och ursprung.
 • Sammanställ resultaten och förbered en presentation.
 • Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

Lektioner med samma tema

Schysst, säker och smart mat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om säker, schyst och smart mat samt vilka val man kan göra som konsument för att äta bra mat och...

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Matförsörjning nu och i framtiden

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om matförsörjning i både ett nationellt och globalt perspektiv.

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Matematik
Tema: Hållbara och smarta matval

Bonden är viktig

Syftet med lektionen är att eleverna får fundera och reflektera kring bondens funktion i samhället.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Klimatsmarta grisar och kor

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om klimatsmarta val och olika djurs påverkan på klimatet.

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Matdeckarna: The Farm Shop

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om gårdsbutiker, vilka som handlar där och vad de köper och sedan berätta om detta för andra på ...

Årskurs: 4-6
Ämne: Engelska, Geografi, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Vad gör maten hållbar?

Syftet med den här övningen är att eleverna får lära sig om några av sakerna som avgör om maten är producerad på ett hållbart sätt eller inte.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Hem och konsument
Tema: Hållbara och smarta matval

Matens ursprung

Syftet med uppgiften är att eleverna får kunskap om vad ursprungsmärkning är och hur märkningen kan hjälpa oss att göra hållbara val.

Årskurs: 4-6
Ämne: Geografi, Hem och konsument
Tema: Hållbara och smarta matval

Märken för hållbara val

Syftet med den här lektionen är att eleverna ska lära sig om olika livsmedelsmärkningar och hur märkning av mat kan hjälpa oss att göra hållbara val.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Närproducerat i säsong

Syftet med lektionen är att eleverna ska lära sig mer om vad som produceras där de bor och vad som är i säsong.

Årskurs: 4-6
Ämne: Biologi, Geografi, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hållbara och smarta matval

Vad menas med hållbar mat?

Syftet med den här uppgiften är att eleverna ska börja fundera kring om vad som menas med hållbar och närproducerad mat.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Naturvetenskap, Samhällskunskap
Tema: Hållbara och smarta matval

Gör hållbara val

Syftet med lektionen är att eleverna får reflektera kring olika hållbara val i matbutiken och hemmet.

Årskurs: F-3
Ämne: Hem och konsument, Naturvetenskap, Samhällskunskap
Tema: Hållbara och smarta matval

Släng inte mat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om matsvinn och hur de kan göra för att slänga mindre mat.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Naturvetenskap, Samhällskunskap
Tema: Hållbara och smarta matval

Vad odlas där du bor?

Syftet med lektionen är att eleverna ska lära sig mer vad som produceras där de bor och vad det innebär att äta i säsong.

Årskurs: F-3
Ämne: Bild, Hem och konsument, Naturvetenskap, Samhällskunskap
Tema: Hållbara och smarta matval


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt