Mat och klimat

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om matens påverkan på vår miljö samt vilka val man kan göra som konsument för att ta mer hänsyn till miljön.

Genomförande


I inledningen till den här övningen får eleverna lära sig om matens påverkan på miljön generellt. I nästa steg får de värdera olika typer av mat och dess relativa påverkan på miljön. Övningen avslutas med att eleverna skapar en affisch för att redovisa sina resultat.

Centralt innehåll


Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Svenska
Läsa och skriva

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Bild
Bildframställning

 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Samhällskunskap
Information och kommunikation

 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Förmågor som tränas


 • Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (hem- och konsumentkunskap).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild).

Elevuppgifter


Uppgift i skolan

Läs mer om mat, klimat och miljö på bondeniskolan.se.

 • Vilka olika faktorer kring maten påverkar klimatet och miljön? 
 • Sök efter information om kött på Bonden i skolan och andra webbsidor. Ta reda på tre typer av kött som vi kan äta och som är ett bra klimatval. Spelar det någon roll från vilket land köttet kommer?

Fördjupning

 • Säker mat – vad innebär det?
 • Vilka risker tar man när man äter mat som inte är ursprungsmärkt?

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hage-till-mage/5.-mat-och-klimat---uppgift-i-skolan_20170220.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/hage-till-mage/5.-mat-och-klimat---fordjupning1.pdf

Länktips till lektionen


Användbara material till lektionen.

Fakta om schysst mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/schysst-mat/
Fakta om säker mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/saker-mat/
Fakta om smart mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/smart-mat/
Fakta om märkningar: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/livsmedelsmarkning/

Uppföljning och utvärdering


 • Undersök om maten i skolan är ursprungsmärkt och säker.
 • Börja exempelvis med att intervjua personalen i skolköket och fråga om matens märkning och ursprung.
 • Sammanställ resultaten och förbered en presentation.
 • Prata om vad ni har lärt er under uppdraget.

Lektioner med samma tema

I kylen från hagen

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska kött- och mejeriprodukters ursprung och användning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Hage till mage

Kretsloppet

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om kretsloppet och hur olika delar är beroende av varandra från hagen till staden.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Biologi, Svenska
Tema: Hage till mage

Mjölkens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om mjölkens ursprung och vägen från bondgården till affären.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Historia, Svenska
Tema: Hage till mage

Pannkakor till hela skolan

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig att omvandla enheter.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Matematik, Svenska
Tema: Hage till mage

Matdeckarna: Kampanj för smart skolmat

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig hur man kan vara med och påverka i skolan och att alla kan påverka miljön genom de val vi gör som ko...

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Samhällskunskap, Svenska
Tema: Hage till mage

Mjölk från svenska gårdar

Syftet med övningen är att barnen får lära sig mer om kor och mjölk samt andra mejeriprodukter.

Årskurs: Förskola
Ämne: Förskola
Tema: Hage till mage


© 2020 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt