Schysst, säker och smart mat

MAILA

Syfte


Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om säker, schysst och smart mat samt vilka val man kan göra som konsument för att äta bra mat och ta mer hänsyn till miljön.

Genomförande


I den här övningen får eleverna arbeta med en insändare som skrivits av Annika Unt Widell från Skolmatens vänner. Eleverna får också lära sig mer om säker, schysst och smart mat. Övningen kan följas upp med att eleverna genomför intervjuer för att ta reda på hur stor del av maten i skolan som kommer från Sverige.

Centralt innehåll


Hem- och konsumentkunskap
Miljö och livsstil

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Svenska
Berättande texter och sakprosatexter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.
 • Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning och källkritik

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Förmågor som tränas


 • Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (hem- och konsumentkunskap).
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (svenska).
 • Söka information från olika källor och värdera dessa (svenska).

Elevuppgifter


Hemuppgift
Läs insändaren "Stå upp för den svenska maten, politiker!"

Uppgift i skolan
Börja med att diskutera Annika Unt Widells insändare "Stå upp för den svenska maten, politiker!".

 • Vilken målgrupp har Annika, till vem skriver hon i artikeln?
 • Vilka mål har Annika med artikeln, vad vill hon förändra?
 • Vilka argument använder Annika för sina idéer?
 • Annika kommer från Skolmatens vänner, hur tror du att det påverkar hennes argument?

Fördjupning
Nu får ni genomföra intervjuer för att ta reda på hur stor del av maten på tallriken i skolmaten som kommer från svenska bönder.

 • Dela upp er i grupper med uppgift att intervjua olika personer på skolan om var maten kommer ifrån.
 • Ni kan till exempel intervjua personal i köket och rektorn.
 • En grupp kan få i uppgift att kontakta en kostchef eller ansvarig politiker på kommunen.

Ladda ner elevuppgifter


Här hittar du uppgifterna till lektionen i PDF-format. Du kan välja att skriva ut eller låta eleverna arbeta digitalt i PDF:erna.

Hemuppgift: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/jord-till-bord/5.-schysst-saker-och-smart-mat---hemuppgift.pdf
Uppgift i skolan: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/jord-till-bord/5.-schysst-saker-och-smart-mat---uppgift-i-skolan.pdf
Fördjupning: http://www.bondeniskolan.se/globalassets/for-larare/teman/jord-till-bord/5.-schysst-saker-och-smart-mat---fordjupning-1.pdf

Uppföljning och utvärdering


Sammanställ resultatet från era intervjuer och berätta om ert arbete på klassens hemsida, blogg eller Facebooksida.

Insändare


Stå upp för den svenska maten, politiker!
Den är förskräckande liten, andelen svenskt i den offentliga maten. Det visade SVTs granskning nyligen och resultatet förvånar inte. Självklart borde fler politiker inom kommuner och landsting stå upp för svensk mat. Samtidigt är endast omkring hälften av det kött vi äter i Sverige svenskt och utvecklingen går mot allt mer importerad mat. Det är både sorgligt och dumt när vi är många som vinner på svensk mat: djuren, naturen, konsumenterna, skattebetalarna och alla vi som jobbar för att få fram maten. Att äta kött från kor som fått gå på bete, grisar som slipper foder med antibiotika, kyckling som är fri från salmonella och grönsaker som inte innehåller rester av växtskyddsmedel känns kanske självklart. Men ska du vara säker så måste du välja svenskt. Det gäller alla konsumenter, även de som handlar till äldre- och sjukvården, skola eller barnomsorg. EUs nya upphandlingsdirektiv visar tydligt att miljökrav också ska räknas in vid offentlig upphandling.

Sverige har världens strängaste lagstiftning för djuromsorg. Antibiotikaanvändningen i svensk köttproduktion är den lägsta i EU, alla djur ska vara bedövade vid slakt och de ska slippa salmonella. Vi har också strikta regler för kemikalieanvändning. Det här är förstås en orsak till att svensk mat ibland är dyrare. Men det gör också att den är roligare att både producera och äta. Eftersom lagstiftning kräver att vår egen matproduktion lever upp till höga krav bör givetvis våra politiker stå upp för den och efterfråga mat som har producerats på ett etiskt och miljövänligt sätt. Genom att använda rätt krav vid upphandling lyckas också en del kommuner att upphandla svensk mat. Men fler måste anställa utbildade kockar till skolrestaurangerna och alla kommuner borde ha en kostchef. Enligt den senaste kommunkartläggningen från Skolmatens vänner saknar en av tre i köken relevant utbildning medan 16 procent av kommunerna saknar kostchef. Dessutom borde det vara en självklarhet att alla skolor har tillagningskök så att skolkockarna kan laga mat med hög kvalitet från grunden.

Många föräldrar har tröttnat på den dåliga skolmaten och börjat begära särkost till sina barn utifrån Miljöstyrningsrådets baskrav, som bland annat säger att maten ska vara producerad på ett juste sätt med gott djurskydd. Men ska bra mat verkligen vara särkost? Det borde väl vara alla barns – och äldres, och sjukas – rätt att få god och näringsrik mat som har producerats på ett sätt som vi i Sverige tycker är försvarbart? Därför måste kommuner och landsting börja ställa kvalitetskrav enligt Miljöstyrningsrådets rekommendationer. Den offentliga maten ska inte utmärka sig genom att vara den billigaste, producerad med den lägsta kvaliteten. Alla har rätt till bra mat, och bra mat måste få kosta.Annika Unt Widell, Skolmatens vänner
, projektledare

Länktips till lektionen


Här hittar du användbara material till lektionen. 

Fakta om schysst mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/schysst-mat/
Fakta om säker mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/saker-mat/
Fakta om smart mat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/smart-mat/
Fakta om skolmat: http://www.bondeniskolan.se/bonden1/smart-mat/skolmat/

Lektioner med samma tema

I skafferiet från svenska åkrar

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om svenska torrvarors ursprung och användningsområde.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Hem och konsument, Svenska
Tema: Jord till bord

Växthuset

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om hur växthus fungerar och hur växthus används för att producera våra livsmedel.

Årskurs: 4-6
Ämne: Bild, Slöjd, Svenska
Tema: Jord till bord

Knöl till mos

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens ursprung och vägen från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: 4-6
Ämne: Hem och konsument, Svenska
Tema: Jord till bord

Labba med scones

Syftet med lektionen är att eleverna får genomföra en enklare laboration och lära sig mer om några vanliga ingredienser i bakning.

Årskurs: 4-6
Ämne: Fysik, Hem och konsument, Kemi, Matematik
Tema: Jord till bord

Matdeckarna: Din önskematsedel

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig om svensk bra mat och hur man kan vara med och påverka i skolan.

Årskurs: 4-6
Ämne: Samhällskunskap, Svenska
Tema: Jord till bord

Potatisens väg

Syftet med lektionen är att eleverna får lära sig mer om potatisens väg från åkermarken till konsumenten.

Årskurs: F-3
Ämne: Svenska
Tema: Jord till bord


© 2021 LRF - Sveriges Bönder Skolkontakt